V imenu  Kolesarskega društva Sloga 1902 Idrija vabimo vse, ki jih zanima kolesarstvo in delo društva: sponzorje, simpatizerje, podporne člane, člane,  predvsem pa starše tekmovalcev ( vsaj eden ), da se udeležijo sestanka na katerem boste prejeli pomembne informacije o delu društva v sezoni, ki je pred nami.

Dobimo se v petek 13. aprila ob 18 uri v konferenčni dvorani razvojnega centra KOLEKTOR  v Idriji.

Predlagan je naslednji DNEVNI RED :

 1. Otvoritev, imenovanje zapisnikarja, potrditev dnevnega reda
 2. Imenovanje verifikacijske komisije
 3. Imenovanje delovnega predsedstva
 4. Poročilo o delu društva v letu 2011
 5. Finančno poročilo za leto 2011
 6. Razrešitev vodstva društva ( predsednika in upravnega odbora, nadzornega sveta, disciplinske komisije…itd )
 7. Volitve predsednika in ostalih organov društva
 8. Predstavitev plana dela in ciljev društva za naprej
 9. Potrditev višine članarine in drugih prispevkov za sezono 2012
 10. Predstavitev in potrditev finančnega plana za 2012
 11. Razno 

Zaradi pomembnosti dnevnega reda računamo na Vašo udeležbo!