… v soboto ob 9.00, v nedeljo pa ob 9.30 – pred GD Idrija.