• Do 22. julija bodo skupni treningi le ob sredah in sicer se dobimo ob 16.30 v Mejci.
  • Vse tiste, ki imate neporavnane obveznosti do društva (mesečna vadnina, članarina) pozivamo, da to čim prej storijo.