Vse člane, tekmovalce in njihove starše ter prijatelje in simpatizerje KD Sloga 1902 Idrija vabimo na občni zbor, ki bo v četrtek, 15.12., v Galeriji nad Mestno knjižnico in čitalnico Idrija (bivši klub mladih) s pričetkom ob 18.uri. Zaželeno je, da je poleg tekmovalcev prisoten tudi eden od staršev.

DNEVNI RED: 

 1. Otvoritev, imenovanje zapisnikarja, potrditev dnevnega reda 
 2. Imenovanje verifikacijske komisije 
 3. Imenovanje delovnega predsedstva 
 4. Poročilo o delovanju društva 2022
 5. Finančno poročilo za leto 2022
 6. Razrešitev vodstva društva (predsednika in upravnega odbora, nadzornega sveta in disciplinske komisije, …) 
 7. Volitve predsednika in ostalih organov društva 
 8. Predstavitev plana dela in ciljev društva 
 9. Višina članarine in drugih prispevkov za sezono 2023
 10. Predstavitev in potrditev finančnega plana 2023
 11. Razno

Se vidimo
UO KD Sloga 1902