Kolesarsko društvo Sloga 1902 Idrija vabi vse, ki vas zanima kolesarstvo in delo društva: sponzorje, simpatizerje, podporne člane, člane,  predvsem pa starše tekmovalcev (vsaj eden), da se udeležite sestanka na katerem boste prejeli pomembne informacije o delu društva v sezoni, ki je pred nami in cilje za naprej

Dobimo se v četrtek 21. marca ob 18 uri v konferenčni dvorani razvojnega centra KOLEKTOR v Idriji.

Predlagan je naslednji DNEVNI RED :

  1. Otvoritev, imenovanje zapisnikarja, potrditev dnevnega reda
  2. Imenovanje verifikacijske komisije
  3. Imenovanje delovnega predsedstva
  4. Poročilo o delu društva v letu 2012
  5. Finančno poročilo za leto 2012
  6. Predstavitev plana dela in ciljev društva za naprej
  7. Predstavitev in potrditev finančnega plana za 2013
  8. Razno

Ob tej priliki boste lahko tudi poravnali članarino za tekoče leto.

V kolikor imate kakšen predlog za obravnavo pod točko razno, prosimo da ga nam posredujete na naš e-naslov  do torka 19.3., da se ustrezno pripravimo. 

Vabljeni