Druga skupina Slogovcev se je, tokrat pod mentorstvom Leona Svetličiča, borila z vejevjem na Kamparetovi. Le – ta sicer še ni odprta saj bo potreben še kakšen udarniški dan.